Instrukcjewww.helam.pl

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 1. Lampa powinna być instalowana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w skutek niewłaściwego montażu.
 2. Aby bezpiecznie i właściwie zainstalować lampę prosimy postępować zgodnie z instrukcją.
 3. Przed montażem proszę upewnić się, że w przewodach, do których ma być podłączona lampa nie płynie prąd.
 • Prośmy przestrzegać wszelkich zaleceń technicznych znajdujących się na oprawie oświetleniowej:
 • Max_W: Żarówki wkręcane do lampy muszą być zgodne z zaleceniami producenta, które znajdują się na lampie.
 • Lampy opatrzone tym symbolem mogą być instalowane na powierzchniach palnych. Jeżeli lampa nie posiada takiego symbolu, musi zostać zainstalowana jedynie na powierzchni niepalnej.
 • IP20; Lampa opatrzona tym symbolem nie powinna być instalowana w pomieszczeniach o bardzo dużej wilgotności powietrza np (łazienka)
 • Prosimy pamiętać o zachowaniu odstępu między lampą a jakimkolwiek materiałem.
 • Rodzaje klas stosowane w lampach

  • klasa ochronności I. Oprawa oświetleniowa posiada przewód uziemiający (żółtozielony). Lampę należy podłączyć do uziemienia u instalacji elektrycznej.
  • klasa ochronności II Lampa posiada podwójną izolację nie musi być uziemiona
  • klasa ochronności III: Lampa może być podłączona do źródła prądu o mocy max 12V
 • Do czyszczenia lampy używać wyłącznie suchej szmatki. Nie stosować środków łatwopalnych (rozpuszczalników). Nie dopuszczać do zawilgocenia styków elektrycznych.
 • Żarówka wytwarza duże ilości ciepła podczas swojej pracy prosimy pozwolić jej wystygnąć zanim ją wymienimy
 • Wymieniane żarówki powinny być takiego samego typu jak używane wcześniej (zobacz etykieta na lampie).
 • Chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na fakt. że niektóre materiały użyte do produkcji są pochodzenia naturalnego
 • Ręcznie dmuchane szkło może mieć małe bąbelki powietrza, które świadczą o jego wysokiej jakości
 • Elementy ozdobne wykonane z drewna mogą mieć małe odchylenia kolorów oraz nieregularną strukturę. Drzewo jest naturalnym produktem i wskazane odchylenia świadczą wyłącznie o jego naturalnym pochodzeniu.
 • Komponenty wykonane ze szczotkowanej lub wybielanej stali oraz żelaza mogą posiadać drobne skazy na swojej strukturze. Wszelkie odbarwienia, ślady po lutowaniu lub spawaniu czy zadrapania są charakterystyczne dla nieobrabianej stali i nie zmniejszają wartości lampy

MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH ORAZ PUNKTOWYCH
 1. Wywiercić wymaganą liczbę otworów w suficie lub na ścianie. W przygotowane miejsca wsadzić kołki.
 2. Podłączyć kable instalacji elektrycznej do przewodów lampy Kabel brązowy to „+”.kabel niebieski to „-".Jeżeli lampa posiada uziemienie podłączyć przewód żółtozielony do przewodu uziemiającego „masa" Do podłączenia najlepiej używać kostek złączeniowych
 3. Przykręcić lampę śrubami.
 4. Wkręcić odpowiednią liczbę żarówek.

MONTAŻ ŻYRANDOLI
 1. Wkręcić w sufit hak montażowy w pobliżu wychodzących przewodów elektrycznych i powiesić na nim żyrandol.
 2. Podłączyć kable instalacji elektrycznej do przewodów lampy. Kabel brązowy to „+".kabel niebieski to „-" Jeżeli lampa posiada uziemienie podłączyć przewód żółtozielony do przewodu uziemiającego „masa" Do podłączenia najlepiej używać kostek złączeniowych.
 3. Osłonę maskującą miejsce montażu przykręcić za pomocą śruby.
 4. Ustawić żyrandol we właściwej pozycji
 5. Zamontować klosze przewidziane do lampy.

LAMPY STOJĄCE I BIURKOWE

Lampy przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego. Lampa powinna być
umieszczona na podłożu stabilnym, suchym i twardym. W przypadku lampy z uchwytem
mocującym. miejsce do przymocowania powinno również uwzględnić stabilność podłoża
oraz odpowiednią szerokość rozwarcia uchwytu. Prawidłowo zamocowana lampa utrzymuje pozycję w której ją ustawiono i nie przesuwa się samoistnie.

Sposób postępowania ze zużytymi oprawami przenośnymi
(lampy stojące i biurkowe)
Zużyte urządzenia elektryczne (lampy stojące i biurkowe) są surowcami wtórnymi, nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2002/96/WE) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki jakie wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 1X0. póz. 1495) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

"Brak złączki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej” Do przyłączenia do zasilania należy zastosować złączkę z zaciskami gwintowanymi zgodnie z normą PN-EN-60998-2-1


UWAGA:
Źródła światła zamontowane w oprawie oświetleniowej nie są zawarte w cenie. Ich montaż ma charakter promocyjny w celu podkreślenia wzoru lampy.

Dział handlowy:Anna Dula
kom. +48 508 086 202
biuro@helam.pl

Joanna Herchel
kom. +48 508 086 202
handel@helam.pl

Artur Maćkowski
kom. +48 508 086 202
artur.mackowski@helam.pl